Equine assisted coaching

Een coachsessie met paarden kan je meer over jezelf leren. Je kunt in een veilige omgeving oefenen en om leren gaan met bepaalde situaties waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Zo kan je jezelf verder ontwikkelen.

Het verloop van een sessie
Een coachsessie start met een intake. Ik noteer je persoonlijke gegevens en we bespreken je coachvraag of probleem waaraan je wil werken. Als coach heb ik een open houding, zonder oordeel en werk ik op gelijkwaardig niveau met jou als coachee en het paard. Hierbij gaan we ervaringsgericht en oplossingsgericht werken. Het resultaat houdt in dat je veel tijd hebt om samen met het paard een activiteit uit te voeren die past bij jouw coachvraag of het probleem waar je tegenaan loopt. Jouw ervaringen en de reacties van het paard worden door mij objectief geobserveerd. Als je klaar bent met de activiteit geef ik mijn objectieve observaties aan je terug. Door het teruggeven van deze observaties en het stellen van vragen, vindt reflectie plaats op wat er gebeurd is en maak je een transfer naar het dagelijks leven. Zo krijg je de kans meer over jezelf en anderen te leren en daar in het dagelijks leven mee aan de slag te gaan. Als daar behoefte aan is, krijg je vervolgens de ruimte om een oefening te herhalen met nieuw verkregen inzichten. Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur.

Waarom paarden?
Paarden zijn kuddedieren en leven in het hier en nu. Ze zijn heel goed in het waarnemen van non-verbale communicatie. Om de veiligheid als kudde te kunnen behouden, stemmen ze hun gedrag op elkaar af: vlucht er bijvoorbeeld een, dan gaat de rest mee. Dat wordt synchronisatie genoemd. Ook is er sprake van stemmingsoverdracht, waarbij de stemming van het ene organisme, bijvoorbeeld rustig, of juist druk, overgenomen wordt door de anderen. Omdat je als coachee even onderdeel bent van deze kudde, geeft het paard ook direct feedback op het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de coachee. De coachsessie is altijd naast het paard, nooit óp een paard om het paard zo zuiver mogelijk te kunnen laten reageren en om gelijkwaardigheid te behouden tussen alle  partijen.

Momenteel werk ik alleen met volwassenen die hun eigen proces kunnen dragen en hier op kunnen reflecteren. Je hebt geen ervaring met paarden nodig. Ik werk buiten met onze pony’s. Trek daarom in het koude seizoen goede waterdichte en warme kleding aan. Denk ook aan stevige schoenen, waarop je goed uit de voeten kunt.

Alles wat in de sessie naar boven komt zal professioneel en vertrouwelijk behandeld worden door mij. De informatie zal niet aan derden worden doorgegeven.

Opleiding
In september 2021 ben ik gestart met mijn opleiding tot equine assisted coach aan de Keulseweg. Inmiddels heb ik mijn certificaat Level 1 gehaald. In april 2023 start ik met de specialisatie tot kindercoach.

Geïnteresseerd?
Lijkt het je interessant om een coachsessie mee te maken, neem dan gerust contact met me op, dan plannen we een sessie in! Ook kinderen die vanaf maart 2023 gecoacht willen worden, mogen al aangemeld worden. Kleine groepen kunnen in overleg gecoacht worden door mij en een collega coach.

Opleiding Keulseweg: https://www.keulseweg.nl

KREAC (kwaliteitsregister voor de equine geassisteerde coach en therapeut), waar ik sta ingeschreven en waar ook de beroeps- en ethische code te vinden zijn: https://www.kreac.nl/